Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hosting/10208001_pomoc-prawna.pl/pub/www/index.php:2) in /home/hosting/10208001_pomoc-prawna.pl/pub/www/libraries/joomla/session/session.php on line 411

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hosting/10208001_pomoc-prawna.pl/pub/www/index.php:2) in /home/hosting/10208001_pomoc-prawna.pl/pub/www/libraries/joomla/session/session.php on line 411
Kancelaria Radcy Prawnego Inga Serafin - Ropczyce . Radca prawny, adwokat, prawnik, Sędziszów - Ojcostwo
image1 image2 image3 image4 image5

Witam na stronie internetowej kancelarii.

Kancelaria prawnicza w Ropczycach zaprasza Państwa do współpracy. Misją Kancelarii jest świadczenie doradztwa prawnego na najwyższym poziomie. Rozmowy przebiegają w przyjaznej, miłej, kameralnej atmosferze – daję poczucie bezpieczeństwa i spokój w oczekiwaniu na zakończenie sprawy. Kładę szczególny nacisk na zrozumienie sytuacji moich klientów starając się jak najskuteczniej i jak najszybciej rozwiązać  powstałe problemy.

Ojcostwo

Google bookmarkTwitterFacebook

Zgodnie z prawem ojcem dziecka jest mąż matki. Czyli, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa to domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Tak samo będzie jeśli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ojcem będzie mąż matki. Domniemania tego się jednak nie stosuje w sytuacji, kiedy orzeczono separację małżeństwa i dziecko urodziło się już po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. W takiej sytuacji ojcem dziecka nie będzie mąż matki. Ustanie małżeństwa to nic innego jak orzeczenie przez sąd rozwodu. Samo jednak wydanie wyroku przez sąd o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód nie oznacza jeszcze formalnie końca małżeństwa. Wyrok sądu musi się bowiem uprawomocnić, czyli musi upłynąć 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku i to pod warunkiem, że żadna ze stron nie będzie się od wyroku odwoływać. Dotyczy to każdego wyroku sądu. Zatem ten termin 300 dni liczy się dopiero od uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa. Co zatem z ojcostwem w sytuacji urodzenia dziecka po upływie 300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa? Sprawa jest prosta jeśli matka dziecka dziecka po orzeczeniu rozwodu czy unieważnieniu małżeństwa ponownie wyszła za mąż, wówczas ojcem dziecka jest nowy mąż. W pozostałych przypadkach ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Jeśli matka nie potwierdzi to uznanie ojcostwa nie dochodzi do skutku. Kierownik urzędu stanu cywilnego może jednakże odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Uznanie może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Oświadczenie o uznaniu przed tymi organami może zostać złożone, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Dodatkowo, oświadczenie o uznaniu dziecka może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Jest to możliwe w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. Jeśli zaś nie doszło do uznania ojcostwa, wówczas pozostaje droga sądowa i złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa. Z takim pozwem może wystąpić dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednak ta możliwość jest ograniczona, ponieważ ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim pozwem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Pozew jest zwolniony z opłaty i składa się go do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby składającej pozew lub miejsca zamieszkania pozwanego.