Odrzucenie spadku przez dziecko

Prawo spadkowe daje każdemu możliwość odrzucenia spadku po zmarłym. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem albo u notariusza. Wszystkich zainteresowanych wiąże tu termin 6 miesięcy, a liczy się go od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, inaczej ujmując, co do zasady od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku osoby dorosłej jest to bardzo proste i szybkie działanie, wystarczy złożyć wniosek w sądzie lub zarezerwować termin u notariusza i u niego złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku osoby małoletniej nie jest to już takie proste. Jak wiadomo o interesy dzieci dbają ich rodzice i to oni mogą w imieniu swojego dziecka odrzucić spadek, do którego dziedziczenia zostało powołane dziecko. Jednak nie mogą rodzice od razu złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem. Złożenie bowiem przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd jego majątkiem, a zatem wymaga taka czynność zgody sądu. W tym celu rodzice najpierw muszą złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka, czyli po prostu wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Do rozpatrzenia takiego wniosku właściwy będzie wyłącznie sąd rodzinny miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd rodzinny miejsca jego pobytu. Jeżeli zabraknie i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Opłata od wniosku wynosi 40 złotych. Rodzice muszą udowodnić, że w interesie dziecka jest odrzucenie spadku i podać przyczynę, np. rodzice mogą wnosić o odrzucenie spadku imieniem dziecka z uwagi na zadłużenie spadku. Najlepiej będzie wówczas załączyć do wniosku wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie długów, które zostawił po sobie zmarły. Dobrze uzasadniony wniosek skutkuje tym, iż sąd z reguły wyraża zgodę na odrzucenie spadku imieniem małoletniego. Po uzyskaniu zgody sądu należy poczekać na uprawomocnienie się orzeczenia, w którym owa zgoda została wyrażona. Dopiero dysponując prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego wyrażającym zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego trzeba niezwłocznie złożyć takie oświadczenie w sądzie lub u notariusza. Jeżeli rodzice nie odrzucą spadku imieniem dziecka to będzie ono dziedziczyło z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność dziecka-spadkobiercy za długi spadkowe będzie ograniczona do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku."Artykuł ukazał się w tygodniku Reporter Gazeta, a Wydawca wyraził zgodę na umieszczanie materiału redakcyjnego na jego stronie internetowej oraz portalach społecznościowych"