Porady prawne
Porad prawnych prawnik udziela w siedzibie kancelarii prawnej w Ropczycach lub w innym miejscu umówionym z klientem.

Porady prawne on-line
Wiele spraw można rozwiązać bez wychodzenia z domu. Zatem jeżeli zachodzi potrzeba szybkiego przekazania problemu prawnikowi, należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie kancelarii.

Przygotowywanie oraz konsultacja pism, pism procesowych, dokumentów, etc.
Kancelaria stosuje wypracowane metody pracy z klientami, pozwalające na przygotowywanie wzorów dokumentów w kształcie odpowiadającym zamysłowi, który został przekazany prawnikowi przez klienta a jednocześnie zgodne z właściwymi im przepisami.

Zastępstwo procesowe
Pełnomocnikiem może być radca prawny lub adwokat. W zakresie przewidzianym ustawą radca prawny Inga Serafin posiada stosowne kwalifikacje do stawania przed sądami polskimi w imieniu klientów.

Zakres usług

Prawo cywilne

* porady prawne
* reprezentacja procesowa
* sporządzanie pism procesowych
* pozwy, zażalenia, apelacje
* sprawy z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań

Prawo rodzinne

* porady prawne
* reprezentacja procesowa
* rozwód
* separacja
* alimenty
* ubezwłasnowolnienie
* podział majątku
* sprawy nieletnich
* sporządzanie apelacji

Prawo spadkowe

* całościowa obsługa spraw spadkowych
* podział spadku

Prawo handlowe

* kompleksowa obsługa spółek praw handlowego
* negocjacje
* porady prawne
* transport krajowy
* transport międzynarodowy
* spedycja
* zgłoszenia celne

Prawo pracy

* porady prawne
* reprezentacja procesowa
* pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy
* mobbing
* sporządzanie pism procesowych